شعار روز ملی صادرات رونمایی شد
در نشست خبری رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از "تکرار عزم ملی" به عنوان شعار روز ملی صادرات امسال رونمایی شد.
١١:٢٥ - 1396/07/04

بیش از 70 درصد رشد در فرآیند ثبت نام صادرکنندۀ نمونۀ ملی 96
رکورد ثبت نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی در سال 96 شکسته شد.
١١:٢٤ - 1396/07/04

برترین گروه های صنعتی صادراتی در روزملی صادرات معرفی می شوند
برترین گروه های صنعتی صادراتی در روزملی صادرات معرفی می شوند
١١:٢٣ - 1396/07/04

فراخوان ثبت نام صادرکنندگان نمونۀ ملی
سازمان توسعه تجارت ایران با انتشار فراخوان انتخاب صادرکنندگان نمونۀ ملی از صادرکنندگان کشور خواست تا با مراجعه به سایت این سازمان نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.
١١:١٩ - 1396/07/04

آخرین مهلت ثبت نام صادرکنندگان نمونه کشور
آخرین مهلت ثبت نام صادرکنندگان نمونه کشور
١١:٢٢ - 1396/04/04