معيارهاي عمومي انتخاب صادركنندگان نمونه سال 1398 در بخش كالا

·      درآمد ارزی حاصل از صادرات: ( ارزش صادرات در سال 1397، روند رشد ارزش صادرات طی سه سال اخیر)

·     حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیتهای بازاریابی: (گستردگی و ماندگاری در بازار در سه سال گذشته در   گروه کالایی مربوطه (سالهای 97، 96 و 95)، صادرات به بازار جدید در سال 1397، دفتر فروش يا نمايندگي در كشور هدف یا انبار کالای صادراتی در کشور هدف)

·     مهارت فنی و تخصصی شرکت در امر صادرات: (ثبت سيستمي برند بنگاه در کشور هدف، ثبت برند بنگاه در داخل کشور، ثبت برند محصول در کشور هدف، دارا بودن گواهینامه استاندارد بین­المللی کیفی کالا ، دارا بودن استاندارد تشویقی کالا ، دارا بودن گواهینامه استاندارد بین­المللی مدیریتی ، فعالیت و تبلیغات در سایتهای معتبر بین المللی با رویکرد صادرات  ، دارا بودن وب سایت حداقل دو زبانه با معرفی کالا و خدمات ، حضور در نمایشگاههای بین المللی خارج از کشور در سال 1397، حضور در هیاتهای تجاری)

·     عضویت در تشکل صادراتی (عضویت در تشکل­های تخصصی صادراتی ملی یا استانی، عضویت در کنسرسیوم های صادراتی)