معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش  خدمات گردشگری

·      درآمد ارزی (آمار تورهای ورودی در سال 1397 (نفر شب)

         .      بازاریابی(تعداد بازارهای جدید، نفوذ در بازارهای جدید، شبکه های تلویزیونی در کشورهای هدف یا یکی از کانال­های ماهواره­ای،        حضور در هیات های بازاریابی تجاری، اجرای Fam Tour، تنوع تورهای ورودی، برگزاری تورهای سافاری، مردم شناسی و بوم گردی،        حضور خبرنگار و چهره های مطبوعاتی خارجی در  Fam Tour، تبلیغات ( CD- بوشور- بولتن تبلیغاتی-روزنامه- مجلات خارجی به زبان         بازار هدف)، حضور در نمایشگاه­های بین­المللی گردشگری)

         .     شرایط عمومی (عضویت درتشکل­ صنفی مرتبط، عضویت در مجامع و تشکل های بین المللی مرتبط، ایجاد دفاتر یا نمایندگی جذب        گردشگر درخارج از کشور، تعداد راهنمایان تور دارای کارت
       راهنمای تور درسال 1397)