معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش  فناوري اطلاعات ( IT)

 .    درآمد ارزی (ارزش صادرات در سال 1397، داشتن روند صعودی در صادرات در سال 1397 نسبت به سال 1396)

         .     کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها (رعایت قوانین بین المللی کپی رایت، ثبت بسته های نرم­افزار در داخل       کشور، ثبت بسته های نرم­افزاری صادراتي در خارج از كشور، تعداد پرسنل متخصص شركت،گواهینامه های بین المللی مدیریتی و           استاندارد)

        .      بازاریابی (ارائه خدمات پس از فروش از طریق اینترنت پشتیبانی از طریق اینترنت بصورت
      Offline- پشتيباني Online بصورت Helpdesk، دارا بودن نمایندگی، شعبه يا دفتر فروش در خارج از کشور یا وجود قرارداد پشتیبانی،              تنوع محصولات و خدمات صادراتي و گستردگی بازارهای هدف، حضور در نمایشگاه­های بین­المللی خارج از كشور و هیات های تجاری،        بهره گیری از  ابزارهای نوین بازاریابی)

        .       عضویت در تشکل اقتصادی صادراتی(عضویت در تشکل مرتبط)