معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1398 کشور در بخش  فرهنگی- هنری

 

              .   ارزش صدور خدمات در سال 1397 (ارزش صادرات در سال 1397) 

       .   شرایط عمومی (عضویت در تشکل مرتبط، تعداد پرسنل شاغل ( ثابت)

      .   بازاریابی (شرکت در حراجی ها، جشنواره ها و نمایشگاههای بین المللی طی سال گذشته،موفقیت در جشنواره ها و نمایشگاههای      بین­المللی طی سه سال اخیر،گستردگی بازارهای هدف، تبلیغات، وب سایت تخصصی 2 یا چند زبانه، حضور در رسانه های خارجی،       دارا بودن بروشور به زبان بازارهای هدف و غیره)

          توليد مشترك با شريك خارجي (عقد قرارداد توليد مشترك- بارويكرد ورود به بازارهاي جديد)